JSS PUBLIC SCHOOL

Siddarthanagar, Mysore

 
facebook twitter youtube google plus
Year Name
1991-1992 Shailendra
1992-1993 Gowri Seshadri
1993-1994 P.K. Kuttappa
1994-1995 Angelene Kaur
1995-1996 Ganesh Rao
1996-1997 S. Suraj
1997-1998 J.M. Malavika
1998-1999 Karishma V. Gandhi
1999-2000 A.S. Jyothsna
2000-2001 H.R. Nandivardhan
2001-2002 A. Krishna Kumar
2002-2003 S. Anusha
2003-2004 T.R. Nagarjun
2004-2005 O.M. Madhunisha
2005-2006 C. Vivek
2006-2007 K.R. Anusha
2007-2008 S.Vinay
2008-2009 S.K. Deepak
2009-2010 Rakshata Agasthy
2010-2011 Ritesh Kumar S.
2011-2012 Sejal B. Ranka
2012-2013 Yashas G
2013-2014 Meenakshi V Patel
2014-2015 Shrisha M.S
2015-2016 Pragna H.D
2016-2017 Aadhya Lakshmi
2017-2018 Ananya V shastri
2018-2019 Tanmayee Yatish